Tag: #GDA 2013 : KLIA Sesak Dibanjiri Peminat K-pop